Studiemiljø

På Det Blå Gymnasium har vi en meget flad organisationsstruktur og sammen med en åben og ligeværdig kommunikation mellem studerende og de ansatte, har vi skabt rammerne for et udviklende og indflydelsesrigt studiemiljø.

Der er derfor et tæt samarbejde mellem De Studerendes Råd, festudvalg og fredagscafeudvalg, hvilket sikrer en hurtig og direkte indflydelse for eleverne.

De Studerendes Råd – DSR

På Det Blå Gymnasium har De Studerendes Råd en vigtig rolle i udviklingen af studiemiljøet. Har du som studerende forslag til forbedringer af studiemiljøet, skal du endelig gå til din repræsentant, som så vil bringe det videre til De Studerendes Råd.

Fredagscafé- & festudvalg

Festudvalg

Festudvalget er en organisation af studerende fra Det Blå Gymnasium. De studerende i festudvalget har hver deres ansvarsområde. En studerende – direktøren – har det overordnede ansvar for udvikling, afholdelse og evaluering af fester. Festudvalget har til opgave at arrangere fester.

I forbindelse med arbejde for festudvalget kan studerende ved efterspørgsel få en anbefaling i forbindelse med senere jobsøgning, og har også en række privilegier i forbindelse med festerne.

Fredagscafeudvalg

Fredagscafeudvalget er, som festudvalget, en gruppe af studerende fra Det Blå Gymnasium. De har til opgave at bestyre fredagscafeen, som afvikles på aftalte dage i løbet af semestret. 

Ved at arbejde for fredagscafeudvalget kan studerende få en række privilegier i forbindelse med afholdelse af fredagscafe.

Sport og idræt

Idrætsdagene

På Det Blå Gymnasium er der to årlige idrætsdage efterår og forår samt to sundhedsdage på første år.
Programmet for idrætsdagene er fyldt med aktiviteter der både skal give sved på panden og en sjov oplevelse for klassen.

Sport

Det Blå Gymnasium har tradition for at deltage i DM for Handelsgymnasier i både håndbold og fodbold (inde og ude).
Det betyder at vi deltager i mindst 3 stævner i løbet af et skole år.

Indendørs fodbold- og håndboldstævnet er DM-stævner.
Udendørs fodbold er først et regionsstævne, hvor man kan kvalificere sig til et DM-stævne.

Som optakt til stævnerne vil der være enkelte træningspas og som regel også et par træningskampe mod fx VG og Glamsdalens Idrætsefterskole.