Personale

Ledelse

Carsten Hogrefe

Rektor/direktør
Tlf.: (+45) 41773851
E-mail: hog@vestfyns.dk

Lone Holm-Nielsen

Uddannelseschef
Tlf.: (+45) 64764252
E-mail: lhn@vestfyns.dk

Vejledning

Carina Bebe Skaarup

Underviser & UE-Vejleder (HHX, EUX)
Tlf.: (+45) 41773861
E-mail: cbs@vestfyns.dk

Administration og kontor

Connie Reeh

Studiesekretær HHX & Tillidsrepræsentant
Tlf.: (+45) 64764243
E-mail: crp@vestfyns.dk

Jonna Bang

Bogholder
Tlf.: (+45) 64764242
E-mail: job@vestfyns.dk

IT og service

Martin Gyldenhøj Bille-Hansen

Systemadministrator & Underviser
Tlf.: (+45) 41773864
E-mail: mgb@vestfyns.dk

Helle Belin

IT-medhjælper
Tlf.: (+45) 23209594
E-mail: hel@vestfyns.dk

Lennart Pedersen

Pedel
Tlf.: (+45) 41773863
E-mail: lgp@vestfyns.dk

Bjarne Nielsen

Pedelmedhjælper
Tlf.: (+45) 41818046
E-mail: bni@vestfyns.dk

Underviserne

Charlotte Eliassen

Underviser
Engelsk
E-mail: che@vestfyns.dk

Carita Hønborg

Underviser & Team-leder EUD/EUX
Virksomhedsøkonomi og matematik
E-mail: cho@vestfyns.dk

John Kyed

Underviser
Virksomhedsøkonomi og finansiering
E-mail: jky@vestfyns.dk

Jakob Rosenfeldt Jakobsen

Underviser
Spansk og afsætning
E-mail: jro@vestfyns.dk

Søren Olsen

Underviser & YE-koordinator
Virksomhedsøkonomi, afsætning og innovation
E-mail: son@vestfyns.dk

Barbara Anna Søndergaard

Underviser & ATU-koordinator
Tysk og engelsk
E-mail: bas@vestfyns.dk

Jesper Terp

Underviser & Tillidsrepræsentant
Dansk
E-mail: jet@vestfyns.dk

Lene Zinck

Underviser
Dansk, historie og mediefag
E-mail: lzj@vestfyns.dk

Alexander Gam Østergaard

Underviser
Informatik, historie og mediefag
E-mail: aoe@vestfyns.dk

Morten Møller Madsen

Underviser
Afsætning og virksomhedsøkonomi
E-mail: mmm@vestfyns.dk

Kat Weber-Hansen

Underviser
Engelsk
E-mail: kwh@vestfyns.dk

Balder S. Asmussen

Underviser
Samfundsfag og international økonomi
E-mail: bal@vestfyns.dk

Søren Østergren

Underviser
Matematik
E-mail: sos@vestfyns.dk

Marie Møller Hollesen

Underviser
Spansk
E-mail: mmh@vestfyns.dk

Janne Fløjstrup

Underviser
Psykologi og engelsk
E-mail: jaf@vestfyns.dk

Jeppe Kongstad Munksgaard

Underviser
Matematik
E-mail: jkm@vestfyns.dk

Carina Bebe Skaarup

Underviser og UE-vejleder
Dansk
E-mail: cbs@vestfyns.dk

Anne Kofod-Jensen

Underviser
Erhvervsjura
E-mail: akj@vestfyns.dk

Martin G. Bille-Hansen

Underviser
Erhvervsinformatik
E-mail: mgb@vestfyns.dk

Lone Holm-Nielsen

Underviser
Afsætning
E-mail: lhn@vestfyns.dk

Carsten Hogrefe

Underviser
Samfundsfag
E-mail: hog@vestfyns.dk