EUX/EUD

Den direkte vej til et job – eller uddannelse

Det bedste af begge verdener

På EUX Business tilbyder vi grundforløbet på erhvervsuddannelser (EUD) indenfor kontor, handel og forretningsservice.

Vi samarbejder med det lokale erhvervsliv og det giver dig muligheder for at få kontakter gennem praktik, virksomhedsbesøg og at skabe dig et netværk med adgang til spændende jobs.

EUD er til dig der vil i gang nu som i NU!

Med en EUD Business har du mulighed for at fortsætte den karriere i erhvervslivet, som du allerede har kickstartet i hovedforløbet i virksomheden.

Mange profiler i erhvervslivet og mange iværksættere har taget den mere praktiske vej i erhvervslivet. Med en EUD Business får du en uddannelse, du kan bruge til noget.

Du har også mulighed for at søge ind på mange forskellige videregående uddannelser, fx indenfor:

  • Indkøb, salg og markedsføring (Handelsøkonom)
  • International transport og logistik (Logistikøkonom)
  • Kommunikation og formidling (Markedsføringsøkonom)
  • Udvikling af events, service indenfor turisme, hotel og restaurant (Serviceøkonom)
  • Entreprenørskab, design og trends

Med EUX når du højere på kort tid og kan også læse videre

Med en fireårig merkantil erhvervsfaglig studentereksamen (EUX) har du mulighed for at kickstarte en karriere som en del af dit hovedforløb i en virksomhed. En karriere du kan fortsætte når du har fået huen på.

Du har som student også mulighed for at søge ind på mange forskellige videregående uddannelser, både de korte (1-2 år), mellemlange (3-4 år) og lange uddannelser (5 år og op).

  • Du har efter EUX 1. del (2 år på skole hos os) adgang til mange korte og mellemlange uddannelser
  • Du har med en færdiggjort EUX på fire år fuld studiekompetence på lige linje med STX, HHX og HTX og dermed også adgang til lange uddannelser

Hvordan bliver jeg optaget?

Du skal søge om at blive optaget på www.optagelse.dk. Du tager grundforløb på et år hos os på Vestfyns, hvis du har afsluttet folkeskolens 9. klasse eller 10. klasse indenfor de seneste to år. Hvis det er mere end to år siden, du afsluttede folkeskolen, bruger du kun ½ år på grundforløbet. Derefter tager du hovedforløb (2 år) i en virksomhed, hvor du har lyst til at starte din karriere.