GF +

GF+ på EUD Business er for dig, som er uafklaret i forhold til dit valg af fagretning på erhvervsuddannelserne.

GF+ er også for dig, som har brug for en opdatering af dine generelle almene og erhvervsfaglige kompetencer, inden du starter på GF2.

Du kan efter GF+ fortsætte på lige den fagretning på GF2, som passer til dig.

Grundforløb plus er bygget op omkring temaer, der alle indeholder elementer fra udvalgte erhvervsfag samt kombinationsfaget. I de tværfaglige og helhedsorienterede forløb i temaerne arbejder du projektorienteret, så du kan se en sammenhæng mellem fag og din fremtid inden for detail, handel eller event.

Erhvervsfag

 • Arbejdspladskultur
 • Praktikpladssøgning
 • Samfund og sundhed
 • Arbejdsplanlægning og samarbejde
 • Faglig dokumentation
 • Faglig kommunikation
 • Innovation
 • Metodelære

Kombinationsfag

 • Danskfaglige kompetencer
 • Samfundsfaglige kompetencer
 • Sproglige kompetencer
 • Færdigheder i regning
 • Færdigheder I praktikpladsøgning

Læs mere om fagretningerne her:

Fagretning EUD

Fagretning EUX

Vær opmærksom på at optagelse på GF2EUX kræver Dansk C, Engelsk C og Samfundsfag C.

Læs mere om EUX Business her

For yderligere information omkring uddannelsen kontakt: U&E – vejleder Carina Bebe Skaarup, tlf.:41773861 / cbs@vestfyns.dk

For yderligere information omkring optagelse kontakt: Studiesekretær Pernille Borne, tlf.: 64764244  / pmb@vestfyns.dk

I forbindelse med eventuelle ekskursioner, som fx virksomhedsbesøg, overnatninger m.m. skal du påregne en brugerbetaling på ca. 80 kr. pr. person pr. døgn.