Studieområdet

Studieområdet omfatter syv tværfaglige forløb og afsluttes med studiområdeprojektet (SOP).

Studieplan for studieområdet på DBG

 

Her er en liste over de studieområdeforløb som de studerende skal igennem i løbet af studietiden.

Forløbsbeskrivelse SO1 Digitalisering

Forløbsbeskrivelse SO2 Sprog og kultur

Forløbsbeskrivelse SO3 Bæredygtighed

Forløbsbeskrivelse SO4 Vækst

Forløbsbeskrivelse SO5 Kultur og marked

Forløbsbeskrivelse SO6 og 7 Globalisering

 

Et vigtigt aspekt af studieområdet er fokusset på metode, hvilket er en del af forberedelsen til universitetet.

Se gymnasiets materialer om metode her