Studieområdet

Lysegrønne prikker

Studieområdet omfatter syv tværfaglige forløb og afsluttes med studiområdeprojektet (SOP).

Studieplan for studieområdet på DBG

Her er en liste over de studieområdeforløb som de studerende skal igennem i løbet af studietiden.

Forløbsbeskrivelse SO1 Digitalisering

Forløbsbeskrivelse SO2 Sprog og kultur

Forløbsbeskrivelse SO3a SRO

Forløbsbeskrivelse SO3b Klimafolkemøde

Forløbsbeskrivelse SO3c Bæredygtighed

Forløbsbeskrivelse SO4 Ulighed

Forløbsbeskrivelse SO5 Etik

Forløbsbeskrivelse SO6 Kultur og Marked

Forløbsbeskrivelse SO7 Karrierelæring

Et vigtigt aspekt af studieområdet er fokusset på metode, hvilket er en del af forberedelsen til universitetet.

Se gymnasiets materialer om metode her

Tidsoverblik over SO

Fordybelsestid

Uddannelsestid