HHX

HHX er den sjoveste måde at få studenterhuen på for dig, der vil lære noget nyt og mere end det du havde i folkeskolen. Her får du nye fag/kompetencer og alle begynder på samme niveau. Det giver en rigtig god start på gymnasielivet. De nye fag finder du hurtigt ud af, at du kan bruge i din hverdag – både nu og senere i livet ligegyldigt hvad der bliver din endelige levevej. HHX åbner ikke bare døre til videregående uddannelser, men til livet som så.

mørkeblå prikker
pointer

SCROLL

mørkeblå prikker
Grafik, grøn cirkel
“På HHX kan du lære at tale engelsk, tysk, spansk og økonomi

Hvorfor HHX?

Når du vælger at læse HHX på Det Blå Gymnasium, får du viden og nærvær. Du vælger at udvikle dig i de fag, som styrer virksomheder, politik, økonomien og samfundet bredt set. Du går videre fra nogle af de skolefag, du kender og herudover udvikler du din faglighed inden for økonomi, afsætning, sprog samt international handel og kultur.

Samtidig vælger du et undervisningssted, hvor det er godt at lære. Stedets størrelse sikrer, at ingen kan gemme sig eller blive væk i et hjørne. Du bliver set. Du bliver hørt. Du udvikler dig.

Hvad er HHX?

Med HHX får du huen efter tre år, som både er almendannende og virkelighedsnære. Du kan gå direkte videre ud i erhvervslivet – eller læse videre til alt fra journalist til jurist – fra international business til psykolog.

Verden ligger åben. Og du bliver klar til at indtage den med en solid indsigt i økonomi, virksomhedsdrift, internationale forhold, sprog, kultur og samfundsmæssige problemstillinger i ryggen.

Dit valg af studieretning

Du har mulighed for at sammensætte din HHX ud fra dine ønsker og faglige interesser. Find først den hovedlinje, som passer dig bedst – og derefter de valgfag, du helst vil udvikle dig i.

Få et overblik over de tre år på HHX her:

Stor grøn trekant

Studieretningsfag:  Virksomhedsøkonomi A og International Økonomi A

Studieretningen er for dig, som gerne vil arbejde i en privat eller offentlig virksomhed. Dine interesser går både i retningen af at arbejde med økonomi og samfundsforhold – både nationalt og internationalt.

Måske drømmer du om en fremtid som finansøkonom ved at tage en kort videregående erhvervsakademiuddannelse, f.eks. ved Erhvervsakademiet Lillebælt.

Alternativt kunne du overveje en professionsbacheloruddannelse, f.eks. i offentlig administration. Hvis du til gengæld overvejer en lang videregående uddannelse på universitetet, vil alle samfundsvidenskabelige uddannelser være et oplagt valg, så som cand.oecon., cand.merc., cand.polit. eller cand.scient.oecon.

Læs mere

Studieretningsfag:  Virksomhedsøkonomi A og Matematik A

[Kommer]

Studieretningsfag: Afsætning A og Virksomhedsøkonomi A

Studieretningen er for dig der har lyst til at arbejde med markedsføring og/eller økonomi i en national eller international virksomhed.

Det vil med denne studieretning være oplagt at læse videre inden for afsætning eller økonomi på en kort videregående uddannelse som fx markedsføringsøkonom, finansøkonom eller på en lang videregående uddannelse som fx cand.merc.-uddannelserne.

Læs mere

Studieretningsfag: Afsætning A og International Økonomi A

Studieretningen er for dig, som gerne vil arbejde i en privat eller offentlig virksomhed. Dine interesser går i retning af at arbejde med markedsføring og samfundsforhold – både nationalt og internationalt.

Det kan fx være i forbindelse med eksport eller udenlandske datterselskaber.

Det vil med denne studieretning være oplagt at læse videre på en kort videregående uddannelse som fx bachelor i International handel og markedsføring eller på en lang videregående uddannelse som cand. Merc. i international afsætning, cand. Negot. eller Statskundskab.

Læs mere

Studieretningsfag: International Økonomi A og Matematik A

Studieretningen er for dig der vil lære nogle generelle kompetencer i gymnasiet, der kan bruges i mange sammenhænge.

Du lærer at forstå motiverne for de politiske beslutningstagere, når de tilrettelægger den økonomiske politik. Samtidig har du, med Matematik A, valgt den studieretning, der efterfølgende åbner dørene til flest uddannelser.

Læs mere

mørkeblå prikker
Grafik, grå cirkel

Studieområdet

På alle gymnasiale uddannelser vil der indgå flere tværfaglige projekter på alle år. Det uddanner dig både til at nå et højere akademisk niveau samt at udfordre din forståelse af fagenes grænser.

På HHX er der syv tværfaglige studieområde projekter (SO-projekter) der strækker sig over alle tre år. De udgør forberedelsen til det afsluttende studieområde projekt (SOP) og universitetet.

Læs mere her

Hvordan bliver jeg optaget?

Du skal søge om at blive optaget på www.optagelse.dk. Hvis du bliver optaget, starter du på et grundforløb og skal først vælge studieretning i slutningen af dette forløb. Du skal dog allerede ved optagelsen anføre, hvilket 2. fremmedsprog du ønsker. Engelsk er obligatorisk på A-niveau. Du kan vælge enten Spansk eller Tysk som 2. fremmedsprog.

Lysegrønne prikker
Stor orange trekant
Grafik, blå cirkel på grøn
Afspil video
Virksomhedsøkonomi

Se hvad de studerende siger om vores fag

Grafik, beige cirkel
Afspil video
Økonomisk grundforløb
Grafik, grå cirkel
Afspil video
Innovation