Om os

Det Blå Gymnasium

Med en historie på langt over 100 år har vi ”altid” været her på Vestfyn – først i Assens by og nu i Glamsbjerg midt i Assens kommune. Officielt er vores navn Handelsgymnasiet Vestfyn, men er i dag langt mere kendt under navnet Det Blå Gymnasium. Vi udbyder den 3-årige gymnasieuddannelse HHX, den 2- årige EUX og den 1-årige erhvervsuddannelse EUD.

Danmarks højeste karaktersnit

Vi har stolte traditioner for at skabe gode resultater, og på HHX har vi de sidste mange år lille helt i top på landsplan, når der er blevet lavet undersøgelser af gymnasiernes evne til at løfte det faglige niveau. Ved sommereksamen juni 2020 kom vi alene på førstepladsen blandt alle landets gymnasier, målt på karaktersnittet på HHX. Et samlet karaktersnit så højt som 8,1.

Konstant i udvikling

Vi deltager løbende i projekter sammen med universiteter og andre uddannelsesinstitutioner, og derfor sker der konstant en fornyelse af vores indhold på uddannelserne. For øjeblikket afprøver vi digitale podcasts på erhvervsuddannelsen EUD og er projektejer på et stort Regionsprojekt med Augmented Reality – se nærmere på www.ARducation.dk.

Mission og visioner

Mission
Vi vil udvikle DIG, OS og VERDEN.

Visioner
Vi vil være en attraktiv uddannelsesinstitution der sikrer videns- og kompetenceudvikling på et højt niveau.

Vi vil være anerkendt som en innovativ og fremsynet uddannelsesinstitution, der er blandt de fremmeste i Danmark.

De studerende skal mærke, at vi har tilført dem faglige og personlige kompetencer, der kvalificerer dem til videre uddannelse.

Vi vil såvel i den daglige undervisning som på studieture til udlandet udvikle de studerende til at kunne agere i en global verden.

Værdier

SAMVÆRPå Det Blå Gymnasium prioriterer vi samværet højt og gør derfor meget ud af at alle kender alle – både studerende og ansatte.
NÆRVÆRDet Blå Gymnasium er en af de mindre skoler, og det udnytter vi til at komme hinanden ved og skabe et forpligtende fællesskab.
LIGEVÆRDPå Det Blå Gymnasium har vi ikke hierarkier, men agerer ud fra den grundsætning, at ALLE – studerende som ansatte – er ligeværdige aktører.
SELVVÆRDPå Det Blå Gymnasium er det et mål, at vi gennem samvær, nærvær og ligeværd udvikler den enkeltes selvværd.