Vejledning HHX

I forbindelse med din optagelse på handelsgymnasiet bliver du indkaldt til et informationsmøde. Her kommer du til at møde dine fremtidige klassekammerater, og du får noget at vide om, hvordan hverdagen ser ud på Det Blå Gymnasium.

Når du skal vælge studieretning og valgfag, får du en generel information samt en individuel vejledningssamtale med uddannelses- og erhvervsvejlederen.

Du er altid velkommen til at henvende dig til uddannelses- og erhvervsvejledningen, hvis du har personlige/sociale problemer eller blot søger vejledning. Det gælder også uden for uddannelses- og erhvervsvejlederens træffetider.

Videregående uddannelse

Studievalg Danmark – Center Fyn – tilbyder dig vejledning i forbindelse med dit valg af uddannelse efter handelsgymnasiet og orienterer om, hvordan du søger optagelse på en videregående uddannelse via den koordinerende tilmelding (KOT).

I dit treårige uddannelsesforløb vil der være forskellige uddannelsesarrangementer både på handelsgymnasiet og på videregående uddannelsesinstitutioner.

Statens Uddannelsesstøtte (SU)

Vær opmærksom på, at du er berettiget til SU, når du fylder 18 år. Du skal selv sørge for at indsende en elektronisk ansøgning på adressen www.su.dk Husk forinden at få oprettet NemID.

Nyttige links: