Brobygning HHX

 

Brobygning er for dig, der går i 10. klasse. Du kan vælge mellem 2 og 3 dages forløb. Hvis du går i 9. klasse, kan du tilbydes 1 uges brobygningsforløb, hvis din skole vurderer, at det vil gavne dig i din fortsatte uddannelse.

På brobygningsforløbet får du kendskab til HHX-uddannelsens fag, opbygning og studieretninger. I nogle korte temaforløb får du mulighed for at se, hvad de forskellige studieretninger indeholder. En studievejleder fortæller dig om, hvordan det treårige HHX-forløb er opbygget, og hvad du senere kan bruge HHX-uddannelsen til.

Du kommer også til at høre om gymnasiets studieture og forlagt undervisning i udlandet. På gymnasiet møder du HHX-elever, som kan fortælle dig om, hvor meget hjemmearbejde der er, hvilke faglige krav der stilles, og hvordan det er at være elev på Det Blå Gymnasium Vestfyn.

Du vil under brobygningsforløbet opleve de forskellige undervisningsformer, som bruges på HHX, hvor der veksles mellem klasseundervisning, korte forelæsninger, projektarbejde og gruppearbejde.

Introduktionskursus

Introduktionskursus er for dig, der går i 8. klasse, og kurset varer enten 2 eller 3 dage. Her får du en orientering om introduktionskurset og HHX-uddannelsen. Du vil bl.a. komme til at stifte bekendtskab med de fag, der er specielle for HHX-uddannelsen.

Formål

Meningen med brobygning og introduktionskurser er at give dig et godt grundlag for at træffe den rigtige beslutning om, hvilken ungdomsuddannelse du skal vælge efter grundskolen.