Kompetenceudvikling

Undervisning på Det Blå Gymnasium er tilrettelagt så de studerende arbejder med at tilegne sig viden, kundskab og kompetencer både i det enkelte fag og i flerfaglige forløb. Se nedenstående oversigt for hvorledes vi arbejder med kompetenceudvikling.
KompetencerPlaner/Strategier
Stk. 2. Undervisningen skal, hvor det er relevant, indeholde forløb og faglige aktiviteter, der styrker de studerendes evne til at håndtere valg og overgange i uddannelsessystemet. De studerende skal gennem undervisningen opnå viden om og erfaringer med fagenes anvendelse, der modner deres evne til at reflektere over egne muligheder og at træffe valg om egen fremtid i et studie-/karriereperspektiv og et personligt perspektiv.Se plan for arbejdet med studie- og karriereperspektivet på Det Blå Gymnasium, Vestfyn.
Stk. 3. De studerende skal opnå skriftlige kompetencer og almene studiekompetencer, der sætter dem i stand til at honorere de krav til korrekt skriftlig fremstilling, kritisk bearbejdning af viden, selvstændighed og vedholdenhed, der kræves i de videregående uddannelser.Studieplanerne omfatter følgende: – forløb – arbejdsformer – mundtlige og skriftlige produktformer – studiemetoder – taksonomi
Stk. 4. Undervisningen skal indeholde forløb og faglige aktiviteter, hvor der arbejdes målrettet med at udvikle de studerendes evne til at arbejde kreativt og innovativt i fagene. Det skal udvikle de studerendes evne til at forholde sig til og finde løsninger på faglige problemstillinger, de ikke har mødt før. Evnen til at være problemløsende skal prioriteres i både fag og faglige samspil, hvor de studerende reflekteret og analyserende skal anvende faglig viden og faglige metoder til at undersøge og løse konkrete problemer.Se plan for udvikling af kreative og innovative kompetencer.
Stk. 5. Undervisningen skal tilrettelægges, så de studerende opnår kundskaber og kompetencer gennem målrettet arbejde med sprog og kulturforståelse i undervisningen. Det skal gøre de studerende dygtigere til at anvende sprog og give dem indsigt i globale problemstillinger.Se plan for udvikling af sproglige og kulturelle kompetencer.
Stk. 6. De studerende skal opnå digitale kompetencer, så de lærer at anlægge et kritisk blik på digitale medier og at indgå i digitale fællesskaber. I fagene skal de studerende lære at søge information og forholde sig kildekritisk, når de søger viden gennem digitale medier, og gennem undervisningen skal de studerende opnå erfaring med digitale fællesskaber og arbejde med skabelsen af digitale produkterSe progressionsplaner for udvikling af digitale kompetencer:
Informationskompetence
IT-operationelle kompetencer
Deltagelseskompetence
Produktive kompetence