Prøver og eksamener HHX og EUX

HHX

Prøver og eksaminer offentliggøres af gymnasiet på de af ministeriet fastsatte datoer.

Alle skriftlige prøver indgår i Netprøver.dk. Prøven i erhvervscase vil dog ikke indgå i Netprøver.dk. I netprøver.dk udleveres opgaven elektronisk, ligesom din opgavebesvarelse afleveres elektronisk. Inden du forlader eksamenslokalet, skal du sikre dig, at den tilsynsførende har set kvitteringen for den afleverede opgave. I tilfælde af nedbrud, sættes nødprocedure i værk.

Link til vejledning til Netprøver.dk

Den enkelte studerende skal aflægge minimum 10 prøver, heraf en mundtlig prøve i studieområdeprojektet (SOP) og en skriftlig prøve i dansk A.

Betingelser for deltagelse i prøver: Der gælder følgende betingelser for at kunne deltage i prøve i udvalgte fag:
FagBetingelse for deltagelse i prøve
SOPRettidig aflevering af rapport
ErhvervscaseRettidig aflevering af synopsis

EUX/EUD

Prøver og eksaminer offentliggøres af gymnasiet på de af ministeriet fastsatte datoer.

På EUX skal aflægges 10 prøver, heraf grundforløbsprøven, mundtlig prøve i erhvervsområdeprojektet (EOP) og en skriftlig prøve i dansk A.

Alle skriftlige prøver indgår i Netprøver.dk. Prøven i erhvervscase vil dog ikke indgå i Netprøver.dk. I netprøver.dk udleveres opgaven elektronisk, ligesom din opgavebesvarelse afleveres elektronisk. Inden du forlader eksamenslokalet, skal du sikre dig, at den tilsynsførende har set kvitteringen for den afleverede opgave. I tilfælde af nedbrud, sættes nødprocedure i værk.

Link til vejledning til Netprøver.dk

Betingelser for deltagelse i prøver:

Der gælder følgende betingelser for at kunne afslutte fag og deltage i prøve i udvalgte fag:

FagBetingelse for deltagelse i prøve
Grundfag på GF1 og GF2Rettidig aflevering af fyldestgørende dokumentation
GrundforløbsprøvenEt karaktergennemsnit på mindst 02 i obligatoriske grundfag på GF1/GF2
EOPRettidig aflevering af rapport
Fag på studieåretRettidig aflevering af obligatorisk eksamensdokumentation