Studieretninger

Samfund og økonomi

Studieretningen er for dig, som gerne vil arbejde i en privat eller offentlig virksomhed.

Dine interesser går både i retningen af at arbejde med økonomi og samfundsforhold – både nationalt og internationalt.

Måske drømmer du om en fremtid som finansøkonom ved at tage en kort videregående erhvervsakademiuddannelse, f.eks. ved Erhvervsakademiet Lillebælt. Alternativt kunne du overveje en professionsbacheloruddannelse, f.eks. i offentlig administration. Hvis du til gengæld overvejer en lang videregående uddannelse på universitetet, vil alle samfundsvidenskabelige uddannelser være et oplagt valg, så som cand.oecon., cand.merc., cand.polit. eller cand.scient.oecon.

 

Studieretningsfag

Virksomhedsøkonomi A:

I virksomhedsøkonomi A lærer du om opstart af en virksomhed, virksomhedens årsregnskab og dens sociale ansvar, virksomhedsanalyse samt økonomistyring, herunder investering og finansiering.

International økonomi A:

I international økonomi A får du et grundigt kendskab til teoretiske begreber og modeller, som du lærer at diskutere i lyset af den nuværende økonomiske udvikling. Samtidig får du viden om de samfundsmæssige forhold, der påvirker økonomien, herunder erhvervsstruktur, indkomstfordeling og demografi.

 

Aktiviteter/eksterne relationer

Der er meget praksisnær undervisning på studieretningen og vi stiller skarpt på virksomheden i det globale samfund.

Den daglige undervisning bliver suppleret med virksomhedsbesøg rundt om på Fyn og i Jylland, hvor bl.a. virksomhedernes muligheder på det globale marked er i fokus.

Desuden indgår studieture og forlagt undervisning på alle årgange, hvor du bl.a. besøger danske og udenlandske virksomheder samt offentlige institutioner.

 

Valgfag

På denne studieretning kan følgende valgfag anbefales:

  • Matematik A
  • Finansiering C/B
  • Innovation C/B

Marketing

Studieretningen er for dig der har lyst til at arbejde med markedsføring og/eller økonomi i en national eller international virksomhed.

Det vil med denne studieretning være oplagt at læse videre inden for afsætning eller økonomi på en kort videregående uddannelse som fx markedsføringsøkonom, finansøkonom eller på en lang videregående uddannelse som fx cand.merc.-uddannelserne.

 

Studieretningsfag

Afsætning A:

I afsætning A arbejdes der med virksomheders forhold i den nationale og internationale omverden, herunder virksomheders markedsføringsmæssige beslutninger vedrørende udformning af produkt, prisfastsættelse, salgskanaler og reklameindsats. Du får viden om strategi, købsadfærd, markedsanalyse, markedskommunikation og afsætningsledelse. Faget tager udgangspunkt i eksisterende virksomheder og deres udfordringer og muligheder på det nationale og globale marked.

Virksomhedsøkonomi A:

I virksomhedsøkonomi A lærer du om opstart af en virksomhed, virksomhedens årsregnskab og dens sociale ansvar, virksomhedsanalyse samt økonomistyring, herunder investering og finansiering.

 

Aktiviteter/eksterne relationer

Vi arbejder med cases om nationale og internationale virksomheder, således at du lærer at løse afsætningsmæssige og økonomiske problemstillinger i en virksomhed.

Den daglige undervisning bliver suppleret med virksomhedsbesøg på Fyn og i Jylland. Her kan bl.a. nævnes besøg på Danish Crown i Horsens og Bryggeriet Vestfyns i Assens.

Desuden indgår studieture og forlagt undervisning på alle årgange, hvor du bl.a. besøger danske og udenlandske virksomheder.

 

Valgfag

På denne studieretning kan følgende valgfag anbefales:

  • Finansiering C/B
  • Innovation C/B

Marketing og sprog

Studieretningen er for dig der har lyst til at arbejde med salg og markedsføring i tysktalende lande. Med denne studieretning vil det være oplagt at læse videre på følgende videregående uddannelser:

 

Studieretningsfag

Afsætning A:

I afsætning A arbejdes der med virksomheders forhold i den nationale og internationale omverden, herunder virksomheders markedsføringsmæssige beslutninger vedrørende udformning af produkt, prisfastsættelse, salgskanaler og reklameindsats.

Du får viden om strategi, købsadfærd, markedsanalyse, markedskommunikation og afsætningsledelse. Faget tager udgangspunkt i eksisterende virksomheder og deres udfordringer og muligheder på det nationale og globale marked.

Tysk fortsættersprog A:

Faget tysk bliver udbudt som et fag på fortsætter-niveau, dvs. der forudsættes at eleverne har visse kompetencer og kundskaber inden for tysk. Der tages udgangspunkt i de kompetencer, som eleverne har tilegnet sig fra grundskolen.

I tysk A lærer du om tysk kultur især virksomhedskultur, så du kan begå dig i erhvervsmæssige situationer. Der arbejdes desuden med cases fra tyske virksomheder som fx Volkswagen. Der arbejdes også med reklameanalyser, købsadfærd og demografiske forhold i relation til det tyske marked.

 

Aktiviteter/eksterne relationer

Vi arbejder med cases om nationale og internationale virksomheder, således at du lærer at løse problemstillinger i en virksomhed.

Vi arbejder på mange forskellige måder og bruger bl.a. digitale medier (i-bøger), film, fiktion/non-fiktion og reklamer i undervisningen. Vi tager også på virksomhedsbesøg, og der kommer foredragsholdere udefra.

Desuden indgår studieture og forlagt undervisning på alle årgange som en væsentlig aktivitet. Her har du mulighed for at bruge dit fremmedsprog og få viden om andre kulturer, besøge virksomheder og få indsigt i deres markedsføring.

 

Valgfag

På denne studieretning kan følgende valgfag anbefales:

  • International økonomi A

International marketing

Studieretningen er for dig, som gerne vil arbejde i en privat eller offentlig virksomhed.

Dine interesser går i retning af at arbejde med markedsføring og samfundsforhold – både nationalt og internationalt. Det kan fx være i forbindelse med eksport eller udenlandske datterselskaber.

Det vil med denne studieretning være oplagt at læse videre på en kort videregående uddannelse som fx bachelor i International handel og markedsføring eller på en lang videregående uddannelse som cand. Merc. i international afsætning, cand. Negot. eller Statskundskab.

 

Studieretningsfag

Afsætning A:

I afsætning A arbejdes der med virksomheders forhold i den nationale og internationale omverden og herunder virksomhedens markedsføringsmæssige beslutninger fx udformning af produkt, prisfastsættelse, salgskanaler og reklameindsats. Eleverne får viden om strategi, købsadfærd, markedsanalyse, markedskommunikation og afsætningsledelse. Faget tager udgangspunkt i eksisterende virksomheder og deres udfordringer og muligheder på det nationale og globale marked.

International økonomi A:

I international økonomi A får du et grundigt kendskab til teoretiske begreber og modeller, som du lærer at diskutere i lyset af den nuværende økonomiske udvikling. Samtidig får du viden om de samfundsmæssige forhold, der påvirker økonomien, herunder erhvervsstruktur, indkomstfordeling og demografi.

 

Aktiviteter/eksterne relationer

Der er meget praksisnær undervisning på studieretningen og vi stiller skarpt på virksomheden i det globale samfund.

Desuden indgår studieture og forlagt undervisning på alle årgange, hvor du bl.a. besøger danske/udenlandske virksomheder.

 

Valgfag

På denne studieretning kan følgende valgfag anbefales:

  • Matematik A
  • 2. fremmedsprog på A-niveau

Samfund og matematik

Studieretningen er først og fremmest alment dannende, fordi du lærer om de dybereliggende mekanismer, der driver samfundsudviklingen fremad. Du lærer at forstå motiverne for de politiske beslutningstagere, når de tilrettelægger den økonomiske politik. Samtidig har du, med Matematik A, valgt den studieretning, der efterfølgende åbner dørene til flest uddannelser.

Studieretningen er for dig der vil lære nogle generelle kompetencer i gymnasiet, der kan bruges i mange sammenhænge, og ikke kun som forberedelse til en videregående uddannelse. international handel og markedsføringIkke desto mindre vil du med denne studieretning have en fordel i forhold til dine medstuderende, hvis du vælger at læse økonomi (cand. oecon), statskundskab, jura eller tilsvarende uddannelser.

 

Studieretningsfag

International økonomi A:

International økonomi handler om de store spørgsmål. Hvordan kan handel mellem landene gøre alle lande rigere?

Hvad skyldes de tilbagevendende kriser? Hvordan bekæmpes arbejdsløshed? Er velfærdsstaten rustet til det stigende antal pensionister? Hvorfor er nogle lande fattige og andre rige? Hvorfor vokser for eksempel Kinas produktion meget hurtigere end Danmarks?

I international økonomi A får du et grundigt kendskab til teoretiske begreber og modeller, som du lærer at diskutere i lyset af den nuværende økonomiske udvikling. Samtidig får du viden om de samfundsmæssige forhold, der påvirker økonomien, herunder erhvervsstruktur, indkomstfordeling og demografi.

 

Matematik A:

Matematik er et fag med to ansigter. I matematik A får du mulighed for at lære begge at kende.

For det første tilbyder matematik en masse metoder, som man kan bruge i de økonomiske fag. Svarene på IØ-lærerens spørgsmål og de fleste økonomiske modeller bygges på et fundament af matematik. Et højt matematikniveau vil derfor hjælpe dig i mange andre fag.

For det andet rummer matematikken en masse styrketræning for tænkemusklen. Her arbejder vi for eksempel med bevisførelse og logisk argumentation.

 

Aktiviteter/eksterne relationer

International Økonomi kommer i skarpt fokus i denne studieretning, hvilket gør det oplagt at besøge vigtige aktører og institutioner som for eksempel Nationalbanken, Arbejdsgiverforeningerne, Politiske Tænketanke, Folketinget, EU-Kommissionen og så videre.

 

Valgfag

På denne studieretning kan følgende valgfag anbefales:

  • Ikke noget specifikt, vælg efter interesse 😊