Talentpleje

På Det Blå Gymnasium ønsker vi at støtte udviklingen af særligt dygtige og engagerede HHX-studerende, på tværs af studieretninger.

Tilbud til elever med særlige talenter, Det Blå Gymnasium Vestfyn
På Det Blå Gymnasium, Vestfyn har elever med særlige talenter mulighed for at deltage i en række aktiviteter.

Aktiviteterne er mangeartede og henvender sig derfor også til elever med forskellige interesser. I de tilfælde, hvor aktiviteterne er rettet mod en enkelt elev eller ganske få elever, kan gymnasiet tilknytte en vejleder til at støtte eleven. Nogle af aktiviteterne udbydes i samarbejde med andre gymnasier eller organisationer.

Oversigt over aktiviteter:

 1. Deltagelse i Akademiet for Talentfulde Unge (ATU): elever fra alle årgange
 2. DM i erhvervscase: elever i 2.g
 3. Georg Mohr – matematik
 4. Aktiespil – finansiering
 5. Company Programme – innovation
 6. Medieakademiet

 

1. Akademiet for Talentfulde Unge (ATU)

Gennem deltagelse i ATU ønsker man at give gymnasieelever, som gerne vil lære mere mulighed for dette i samvær med andre unge.
Blandt ATUs formål kan nævnes:

 • at give gymnasieelever med akademisk potentiale et bredere tilbud med intellektuelle udfordringer og erfaringer
 • at udvikle elevernes faglige og studiemæssige kompetencer
 • at give eleverne et socialt netværk af ligesindede
 • at skabe tætte samarbejdsrelationer mellem de gymnasiale ungdomsuddannelser, de videregående uddannelser og virksomheder i regionen.

Blandt aktiviteter på ATU kan nævnes obligatoriske seminarer og en summercamp af én uges varighed. ATU-forløbet gennemføres i perioden januar 1.g til december 3.g.

I løbet af efteråret i 1.g orienteres eleverne om, hvad man kan opleve som ATU-elev. Herefter skriver interesserede elever en ansøgning til gymnasiets talentkoordinator, hvorefter det besluttes, hvem der udvælges til ATU. Man kan læse mere om ATU og indholdet af de enkelte seminarer på https://talentfuldeunge.dk/.


2. DM i Erhvervscase

Erhvervscase er et obligatorisk fag på 2.g og består af elementer fra to andre obligatoriske fag – virksomhedsøkonomi og afsætning.

Hvert år afholder Danske Erhvervsskoler en konkurrence blandt alle landets 2.g-elever, der har arbejdet med erhvervscase.

I marts måned offentliggøres en caseopgave (en beskrivelse af en virksomhed) og de elever, der skal have mulighed for at deltage i DM, skal derefter arbejde med denne opgave.

Til DM bliver der lagt særlig vægt på elevernes innovative evner, og eleverne vil fortrinsvist blive bedømt på deres idé, originalitet og opgavens kvalitet. Desuden lægges vægt på elevernes præsentationsteknik, standens udseende og de visuelle virkemidler, der anvendes.

Hvert gymnasium kan indstille én gruppe elever. Lærerne udvælger den gruppe, der skal deltage, og eleverne går herefter videre til en regional konkurrence. Vinder de her, går de videre til den endelige konkurrence – DM i erhvervscase. Finalen foregår i september måned på 3.g.

 

3. Georg Mohr-konkurrencen

Georg Mohr-Konkurrencen er en matematikkonkurrence der henvender sig til matematikinteresserede elever i gymnasiale uddannelser. Formålet med Georg Mohr-Konkurrencen er at stimulere interessen for matematik ved at udfordre de dygtigste elever med opgaver, der i sværhedsgrad ligger ud over det, de møder i den daglige undervisning.
Konkurrencen afvikles i to runder.

Første runde afholdes midt på efteråret og anden runde i januar. Alle elever kan deltage i første runde. Med et godt resultat i første runde kvalificerer man sig til at deltage i anden runde.
Første runde består af 20 opgaver. De første ti er multiple choice-opgaver med fem mulige svar, og de sidste ti opgaver skal besvares med et facit som er et positivt heltal. Besvarelserne rettes vha. en facitliste. Elever med mindst 10 rigtige svar i første runde får diplom for en god præstation.

Elever med mindst 12 rigtige svar i første runde kan som hovedregel deltage i anden runde. Det er gymnasiet der bestemmer, hvilke elever den vil melde til.

Anden runde er en fire timers skriftlig prøve, som afholdes i begyndelsen af januar. Eneste tilladte hjælpemidler er skrive- og tegneredskaber. Besvarelserne bedømmes af to censorer. De deltagere der står bag de ca. 25 bedste besvarelser, kaldes vindere. Vinderne inviteres til et særligt vinderseminar, som er et 3-4 dages ophold ved et universitet, hvor der arrangeres foredrag, opgaveløsning samt fagligt og socialt samvær.
Læs mere om Georg Mohr-konkurrencen og de videregående matematikkonkurrencer på www.georgmohr.dk.


4. Aktiespil

I forbindelse med emnet ”Finansielle investeringer” deltager alle elever på valgholdet finansiering i et praktisk arrangement med fokus på aktier, aktieanalyse og aktiehandel. Arrangementet afvikles i samarbejde med Sydbank og Dansk Aktionærforening, og indeholder bl.a. et besøg af en investeringsrådgiver og en aktieanalytiker.

I forbindelse med arrangementet deltager finansieringseleverne i Sydbanks, Fyens Stiftstidendes samt Fyns Amts Avis´ store aktiespil. Eleverne får herigennem mulighed for risikofrit at afprøve og udvikle deres talent som aktiedealere.

 

5. Company Programme (CP)

Hvert år er der over 700 nye elev-virksomheder i hele Danmark som kæmper om at blive Danmarksmester i Company Programme.

I faget innovation deltager eleverne i grupper i CP-konkurrencen. I konkurrencen dyster elevernes virksomheder på flere områder: forretningsidé, salg og markedsføring, produkt, messestand samt økonomi.

Eleverne pitcher deres forretningsidé for erhvervsfolk, der stiller deres tid og ekspertise til rådighed og er dommere.

Vejen til DM går over indledende runder, hvor en topplacering til Regions Mesterskabet er adgangskort til DM. Alle deltagere er sikret mindst 2 messer. Her er en oversigt over de messer virksomheden kan deltage i:

 • Regional salgsmesse på Fyn, efterår (alle deltager)
 • National salgsmesse i Odense, vinter (krav om kvalifikation)
 • Indledende runde til Regionmesterskabet (Syddanmark), forår (alle deltager)
 • Regions Mesterskab (krav om kvalifikation), forår
 • Danmarks Mesterskab (krav om kvalifikation), forår

Uanset placering vil eleverne modtage et diplom for deltagelse i YE. Et bedre diplom for lyst og ”drive” til iværksætteri gives ikke. Læs mere om vores tidligere Danmarksmestre her.

I Danmark drives CP-aktiviteterne af landsorganisationen Fonden for entreprenørskab i samarbejde med en række regioner. Company Programme (tidligere: Young Enterprise) er et internationalt skolekoncept, der er udviklet og opstået i iværksætterkulturens hjemland, USA. Læs meget mere på www.ffe-ye.dk.


6. Medieakademiet

På Det Blå Gymnasium er vi med i et mediesamarbejde med journalistuddannelsen på SDU, mediehusene Jysk-fynske-medier (Fyens Stiftstidende – www.fyens.dk), TV2-Fyn, DR-Fyn og andre gymnasier.

Samarbejdet indebærer, at de studerende i 2G. deltager i flere medieprojekter. I perioden fra slut august til efterårsferien i oktober er de studerende i 2G. med i Ryk Assens – et projekt hvor de arbejder med konstruktiv journalistik og slutter af med ”løsningernes rum”.

Ryk Assens er primært i samarbejde med Fyens Stiftstidende og en journalist fra den lokale redaktion giver inspiration og feedback til de studerende.

I fortsættelse af dette deltager de i en konkurrence i projektet Mediacamp. Her arbejder de med input fra SDU i form af små videoklip, hvor forskellige dele af journalistens arbejde gennemgås.

De studerende skriver på artikler indenfor forskellige genre. Primo december indsendes der én artikel pr. genre pr. klasse til bedømmelse i et ekspertpanel på SDU. Konkurrencen er blandt ca. 30 gymnasieklasser landet over, og de 5 bedste klasser vinder retten til at komme på en fysisk Mediacamp på SDU.

Endelig er der for særlige talenter – et par stykker fra hvert deltagende gymnasie på Fyn – mulighed for at deltage i et Medieakademi. Dette er en overbygning til projektet og foregår uden for skoletid. Dette ligge i foråret i 2G.