Vejledning for EUX og EUD

I forbindelse med din optagelse på EUD eller EUX bliver du indkaldt til en samtale hos Uddannelses- og erhvervsvejlederen. Her begynder vi bl.a. arbejdet med din uddannelsesplan og ser på dit uddannelsesforløb hos os.

Din kontakt i forbindelse med start på EUD og EUX er Uddannelses- og erhvervsvejleder Carina Bebe Skaarup.

Du er altid velkommen til at henvende dig til uddannelses- og erhvervsvejledningen, hvis du har personlige/sociale problemer eller blot søger vejledning.

Videregående uddannelse efter EUX

Studievalg Danmark – Center Fyn – tilbyder dig vejledning i forbindelse med valg af uddannelse efter EUX og orienterer om, hvordan du søger optagelse på en videregående uddannelse via den koordinerede tilmelding (KOT).

Statens Uddannelsesstøtte (SU)

Vær opmærksom på, at du er berettiget til SU, når du fylder 18 år. Du skal selv sørge for at indsende en elektronisk ansøgning på adressen www.su.dk. Husk forinden at få oprettet NemID.

Du er velkommen til at henvende dig til studiesekretæren eller til uddannelses- og erhvervsvejlederen og få rådgivning til at søge om SU.

Nyttige links: