De Studerendes fag

Se hvad de studerende siger om vores fag Virksomhedsøkonomi SCROLL International økonomi Innovation Afsætning Økonomisk grundforløb Tysk Spansk Matematik Engelsk Dansk Erhvervsret Informatik Historie Samfundsfag Valgfag C-niveau Mediefag Finansiering Psykologi Innovation B-niveau Innovation Finansiering A-niveau Spansk Matematik Virksomhedsøkonomi International økonomi Tysk Afsætning

Tips og tricks

Tips og tricks ScreenRecording / skærmoptagelse Indtaling i PowerPoint Sidenummer starter senere i dokumentet Forsvundene Dokumenter på Mac VPN til skolen Sikker Post Office 365 tips: Hvad er Automatisk lagring? Tips og Tricks til Office OneNote for Teachers OneNote flytning af noter Teams tips: mundtlige eksamen antiMobbe vejledning / video

Gplus

GF + GF+ på EUD Business er for dig, som er uafklaret i forhold til dit valg af fagretning på erhvervsuddannelserne. GF+ er også for dig, som har brug for en opdatering af dine generelle almene og erhvervsfaglige kompetencer, inden du starter på GF2. Du kan efter GF+ fortsætte på lige den fagretning på GF2, […]

Talentpleje

Talentpleje På Det Blå Gymnasium ønsker vi at støtte udviklingen af særligt dygtige og engagerede HHX-studerende, på tværs af studieretninger. Tilbud til elever med særlige talenter, Det Blå Gymnasium VestfynPå Det Blå Gymnasium, Vestfyn har elever med særlige talenter mulighed for at deltage i en række aktiviteter. Aktiviteterne er mangeartede og henvender sig derfor også […]

Brobygning HHX

Brobygning HHX   Brobygning er for dig, der går i 10. klasse. Du kan vælge mellem 2 og 3 dages forløb. Hvis du går i 9. klasse, kan du tilbydes 1 uges brobygningsforløb, hvis din skole vurderer, at det vil gavne dig i din fortsatte uddannelse. På brobygningsforløbet får du kendskab til HHX-uddannelsens fag, opbygning […]

Brobygning EUX-EUD

Brobygning EUX/EUD Brobygning er for dig, der går i 10. klasse. Du kan vælge mellem 2 og 3 dages forløb. Hvis du går i 9. klasse, kan du tilbydes 1 uges brobygningsforløb, hvis din skole vurderer, at det vil gavne dig i din fortsatte uddannelse. På brobygningsforløbet får du kendskab til EUD-uddannelsens fag, opbygning og […]

Kompetenceudvikling

Kompetenceudvikling Undervisning på Det Blå Gymnasium er tilrettelagt så de studerende arbejder med at tilegne sig viden, kundskab og kompetencer både i det enkelte fag og i flerfaglige forløb. Se nedenstående oversigt for hvorledes vi arbejder med kompetenceudvikling. Kompetencer Planer/Strategier Stk. 2. Undervisningen skal, hvor det er relevant, indeholde forløb og faglige aktiviteter, der styrker de […]

Praktikservice

Praktikservice Velkommen til praktikservice På siden finder du oplysninger og relevante links til brug for bl.a. godkendelse af virksomheder, uddannelsesaftaler og information om tilskud til ansættelse.   Voksenlærlingeordningen Er du over 25 år på det tidspunkt du indgår en uddannelsesaftale, er det muligt at søge tilskud på 30 eller 45 kr. i timen fra voksenlærlingeordningen. Læs […]

Vejledning HHX

Vejledning HHX I forbindelse med din optagelse på handelsgymnasiet bliver du indkaldt til et informationsmøde. Her kommer du til at møde dine fremtidige klassekammerater, og du får noget at vide om, hvordan hverdagen ser ud på Det Blå Gymnasium. Når du skal vælge studieretning og valgfag, får du en generel information samt en individuel vejledningssamtale […]